titulní pruh
Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Česká verze Deutsch version

Územní studie vedení silnice II/156 v úseku Nové hrady - HP Vyšné / Höhenberg

Důvodem pořízení bylo prověření možných variant řešení silnice II/156 v úseku Nové Hrady - hranice České republiky Vyšné - Höhenberg - propojení Jihočeského kraje s Sankt Pölten.

 

Současný stav dokumentace:
Studie je zapsána v evidenci územně plánovací činnosti vedené u ÚÚR Brno a její další využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace bylo pořizovatelem schváleno.

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení: